P.H.U. EL-PLUM

3

Zdjęcie użytkownika

14
0
0

P.H.U. EL-PLUM

  • 148
  • 21-003 Ciecierzyn
  • 502674205

Udostępnij

9

Osoby i firmy

Firma El-Plum istnieje od kwietnia 2004 roku. Świadczymy dla Państwa kompleksowe usługi w zakresie elektryki - wykonawstwo, projektowanie, a także wykonywanie Charakterystyki Energetycznej. Wykonujemy także instalacje domofonów, anten oraz sieci komputerowych oraz telefonicznych. Prowadzimy również sprzedaż materiałów renomowanych firm, w cenach promocyjnych - rabat w zależności od asortymentu od 10% do 35%. Zapewniamy profesjonalne i terminowe wykonanie powierzonych zadań. Na usługę dajemy gwarancję w zależności od rodzaju prac od 12 do 36 miesięcy. 

Ostatnia aktywność

Zadawaj pytania, publikuj posty i zdjęcia użytkownikowi P.H.U. EL-PLUM Zaloguj się lub Zarejestruj

(P.H.U. EL-PLUM)

18 czerwca 2014

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Wśród różnych przyczyn pożarów instalacje elektryczne stanowią aż 30% (niektóre źródła podają 35%). Powodem powstawania pożaru od instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych jest najczęściej zła korelacja pomiędzy dobranym zabezpieczeniem a przekrojem przewodu. W takiej sytuacji dochodzi do szybkiego nagrzewania się przewodów powyżej dopuszczalnej temperatury. Podobna sytuacja może zaistnieć podczas zwarć w odbiornikach lub instalacji, gdy czas działania zabezpieczenia jest dłuższy niż dopuszczalny.

Powstający w budynku pożar stwarza zagrożenie dla konstrukcji, a przede wszystkim dla przebywających tam ludzi. Podczas akcji gaśniczej najważniejszym problemem, z jakim musi się uporać straż pożarna jest bezpieczna ewakuacja ludzi.

W budynkach o kubaturze co najmniej 1000 m3 wymaga się instalowania głównego wyłącznika ppoż. prądu, który ma za zadanie odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich odbiorników poza urządzeniami przeciwpożarowymi. Do takich urządzeń należy zaliczyć oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne.

 

Oświetlenie to może zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta instalacji elektrycznych. Opracowany projekt zgodnie z wymaganiami  należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

 

Wykonana na podstawie uzgodnionego projektu instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakua­cyjnego może zostać dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu prób odbiorczych, potwierdza­jących jej poprawne działanie. Natomiast przekazana do eksploatacji instalacja wymaga okreso­wych badań, które należy prowadzić zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej niż raz w ro­ku.

0

(P.H.U. EL-PLUM)

18 czerwca 2014

BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

Rodzaje i terminy badań

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji należy prowadzić badania stanu technicznego sieci, instalacji oraz urządzeń elektroenerge­tycznych. Badania mają na celu ocenę stanu technicznego pod względem bezpieczeństwa osób ob­sługujących lub użytkujących oraz neutralizacji zagrożeń pożarowych w budynkach stwarzanych przez instalacje i urządzenia elektryczne.

 

Badania instalacji elektrycznych dzieli się na:

- badania odbiorcze,

- badania eksploatacyjne (okresowe).

 

Badania odbiorcze i eksploatacyjne wykonuje się poprzez:

- oględziny elementów badanej instalacji,

- pomiary parametrów technicznych instalacji,

- próby funkcjonowania wybudowanej instalacji.

 

Badania instalacji elektrycznych powinny być wykonywane w następujących terminach:

- badania odbiorcze, oględziny i próby należy przeprowadzić po wykonaniu instalacji elek­trycznej, a przed jej oddaniem do eksploatacji;

- badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej po­winny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat. 

 

W ramach badań odbiorczych każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana oględzinom, pomiarom i próbom, w celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wy­maganiami odpowiednich norm i przepisów.

 

więcej »

0

(P.H.U. EL-PLUM)

18 czerwca 2014

PRAWIDŁOWE OŚWIETLENIE KUCHNI

Dobrze oświetlona kuchnia poprawia samopoczucie, a przebywanie w niej nie męczy oczu. Zaledwie kilka dodatkowych punktów świetlnych wzmacnia światło pośrodku pomieszczenia i niweluje cienie na obrzeżach. Równomierne oświetlenie w kuchni jest bardzo trudne do osiągnięcia ze względu na dużą ilość sprzętów kuchennych i mebli. Ponadto górne szafki i półki zawieszone nad blatem roboczym uniemożliwiają jego oświetlenie za pomocą lampy na suficie. W miarę możliwości powinno się oświetlić kuchnię kilkoma lampami - co minimalizuje ilość zacienionych miejsc. 

 

W zależności od wielkości kuchni powinna być oświetlona dwoma rodzajami oświetlenia: oświetleniem górnym i oświetleniem blatu roboczego. Równie istotne jest to, aby zastosowane lampy wytwarzały światło o dobrej jakości, czyli takie, które dobrze oddaje naturalne kolory oświetlonych przedmiotów. Wpływa to korzystnie na wygląd przygotowanych potraw oraz lepsze samopoczucie osób przebywających w kuchni. 

W większości jarzeniówek tradycyjnych zdolność oddawania kolorów jest bardzo słaba. Przy oświetleniu taką jarzeniówką większość kolorów wydaje się niebieskawa. W kuchni ma to kolosalne znaczenie, gdyż montując świetlówki starej generacji praktycznie nie będziemy w stanie określić świeżości niektórych produktów spożywczych np. mięsa. Dobre oświetlenie kuchni nie jest sprawą prostą. Światło powinno być na tyle mocne, aby było dostatecznie jasno zarówno w dzień, jak i wieczorem. Podstawą dobrego oświetlenia jest zastosowanie odpowiednich źródeł światła -  żarówek, świetlówek czy diod.

 

więcej »

0

  0   ·  13 lutego 2016

Projektowanie wnętrz  www.studioqq.pl 

(P.H.U. EL-PLUM)

17 czerwca 2014

ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ, PRZEWODÓW I KABLI

Dobór zabezpieczeń

Zabezpieczenia urządzeń oraz przewodów lub kabli stosuje się w celu ich ochrony przed prą­dami przeciążeniowymi lub zwarciowymi. Niektóre urządzenia, np. silniki w niektórych przy­padkach wymagają zabezpieczeń zanikowych, których zadaniem jest ochrona tych urządzeń przed niekontrolowanym powrotem napięcia zasilającego po jego wcześniejszym zaniku.

 

Przeciążeniem nazywamy stan, w którym urządzenie, sieć lub instalacja elektryczna pobiera ze źródła zasilającego prąd o wartości wyższej jak prąd znamionowy, na który została zaprojek­towana.

 

Przeciążenie może wystąpić długo- lub krótkotrwale. Przepływ prądu powstający w wyniku bezoporowego połączenia dwóch lub większej ilości przewodów o rożnych potencjałach nazywa się zwarciem.

 

Zasady zabezpieczania przetężeniowego

Zabezpieczenia przetężeniowe należy instalować przed urządzeniami, a w przypadku przewo­dów - na początku. Kategorycznie zabrania się instalowania zabezpieczeń w przewodach instalacji piorunochronnej oraz w przewodach uziemiających. Urządzenia zabezpieczające muszą mieć zdolność przerywania prądu zwarciowego, mogą­cego wystąpić tuż za miejscem zainstalowania zabezpieczenia.

 

Urządzenia zabezpieczające przewody powinny być zainstalowane na początku każdej linii oraz każdego odcinka linii, w którym obciążenie przewodu jest mniejsze od obciążenia poprzed­niego odcinka linii.

 

Odległość od punktu odgałęzienia do zabezpieczenia nie powinna przekraczać 1 m. W przypadku umieszczenia przewodów w miejscu trudno dostępnym odległość ta może zo­stać zwiększona do 6 m dla przewodów zasilających urządzenia oświetleniowe lub mieszane, a w przypadku urządzeń siłowych do 30 m.

Urządzenie zabezpieczające powinno być tak dobrane, by nie reagowało na krótkotrwały prąd rozruchowy.

Stosowanie zabezpieczeń przeciążeniowych nie jest wymagane, gdy maksymalny prąd nie może przekroczyć dopuszczalnej obciążalności przewodów lub urządzeń.

 

więcej »

0

  0   30 kwietnia 2014

  0   30 kwietnia 2014

  0   30 kwietnia 2014

  0   30 kwietnia 2014

  0   30 kwietnia 2014

  0   16 kwietnia 2014

  0   16 kwietnia 2014

  0   16 kwietnia 2014

  0   16 kwietnia 2014

(P.H.U. EL-PLUM)

15 kwietnia 2014

Firma El-Plum istnieje od kwietnia 2004 roku. Świadczymy dla Państwa kompleksowe usługi w zakresie elektryki - wykonawstwo, projektowanie, a także wykonywanie Charakterystyki Energetycznej. Wykonujemy także instalacje domofonów, anten oraz sieci komputerowych oraz telefonicznych. Prowadzimy również sprzedaż materiałów renomowanych firm, w cenach promocyjnych - rabat w zależności od asortymentu od 10% do 35%. Zapewniamy profesjonalne i terminowe wykonanie powierzonych zadań. Na usługę dajemy gwarancję w zależności od rodzaju prac od 12 do 36 miesięcy. 

0