MC-serwis Marek Cygan

2

Zdjęcie użytkownika

15
0
0

MC-serwis Marek Cygan

  • ul. Mickiewicza 8
  • 05-530 Góra Kalwaria
  • 697097907

Udostępnij

5

Osoby i firmy

Firma MC-serwis Marek Cygan powstała w 2010 roku w Górze Kalwarii. Działamy głównie w powiecie piaseczyńskim, ale także na terenie całego Mazowsza. W toku naszej działalności wykonaliśmy szereg różnorodnych realizacji zarówno w obiektach prywatnych jak i komercyjnych. Specjalizujemy się w sprzedaży, doborze, serwisie oraz obsłudze urządzeń marki Vaillant. Dbając o najwyższy poziom obsługi stale podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc regularnie w szkoleniach organizowanych przez firmę Vaillant, której jesteśmy Instalatorem Autoryzowanym.

Ostatnia aktywność

Zadawaj pytania, publikuj posty i zdjęcia użytkownikowi MC-serwis Marek Cygan Zaloguj się lub Zarejestruj

(MC-serwis Marek Cygan)

3 lipca 2014

WYPROWADZENIE SPALIN PRZEZ ŚCIANĘ BUDYNKU

W sytuacji, gdy następuje modernizacja ogrzewania, zdarza się, że istnieje problem z odprowadzeniem spalin przez istniejący komin. Podobne utrudnienie może się pojawiać także, gdy użytkownik chciałby dodać np. gazowy kocioł wiszący jako dodatkowe źródło ciepła obok istniejącego kotła na paliwo stałe i w istniejących szachtach kominowych brak jest miejsca dla umieszczenia dodatkowego odprowadzenia spalin dla nowego kotła.

więcej »

0

(MC-serwis Marek Cygan)

3 lipca 2014

DOLNE ŹRÓDŁO CIEPŁA DLA SOLANKOWEJ POMPY CIEPŁA - SONDY PIONOWE CZY KOLEKTOR POZIOMY?

Przewagą pompy ciepła w odniesieniu do źródeł ciepła uznawanych za tradycyjne, np. – kotłów grzewczych, jest możliwość nie tylko ogrzewania pomieszczeń, ale i ich chłodzenia. Chłodzenie może odbywać się w sposób aktywny (odwrócenie pracy obiegu chłodniczego) lub naturalny. Szczególnie naturalne chłodzenie stanowi atrakcyjną cenowo formę obniżania temperatury pomieszczeń, gdyż nie wymaga ono pracy obiegu chłodniczego pompy ciepła, a jedynie wykorzystuje potencjał niskiej temperatury gruntu, w porównaniu do temperatury powietrza zewnętrznego.

Dla prawidłowej pracy solankowej (gruntowej) pompy ciepła, zarówno w sezonie grzewczym, jak i w okresie letnim, konieczne jest prawidłowe dobranie wielkości dolnego źródła ciepła: sond pionowych lub poziomego kolektora gruntowego.

więcej »

0

(MC-serwis Marek Cygan)

2 lipca 2014

POMPA CIEPŁA - SAMODZIELNIE CZY Z KOTŁEM GRZEWCZYM?

Pompa ciepła może stanowić samodzielne lub uzupełniające źródło ciepła dostarczające ciepło dla systemu ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Szczególnie w przypadku modernizacji systemu grzewczego w istniejącym już budynku, pompa ciepła jest stosowana jako nowe źródło ciepła współpracują z istniejącym już konwencjonalnym źródłem. Przykładem może być zastosowanie powietrznej pompy ciepła dla celów ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, gdzie kocioł grzewczy (często może być to kocioł na olej opałowy) pozostaje w budynku jako wspomagające i awaryjne źródło ciepła.

 

więcej »

0

  0   ·  3 lipca 2014

Duzo informacji.Super !!

(MC-serwis Marek Cygan)

2 lipca 2014

OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI ZASTOSOWANIU INSTALACJI SOLARNEJ

Zastosowanie kolektorów słonecznych jest możliwe praktycznie w każdym rodzaju budynku. Najczęstszym przeznaczeniem instalacji solarnej jest praca dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Udział ciepła dla podgrzewania wody użytkowej stanowi w budynkach coraz większą wartość, wobec faktu systematycznej poprawy standardu izolacyjności cieplnej budynków. W starych budynkach przy braku izolacji cieplnej lub też przy jej minimalnej grubości, potrzeby cieplne dla celów grzewczych były tak wysokie, że ciepło niezbędne dla podgrzewania wody użytkowej, uzależnione jedynie od ilości i potrzeb mieszkańców, było stosunkowo niewielkie (ok. 10-15%)

 

więcej »

0

(MC-serwis Marek Cygan)

2 lipca 2014

BUDOWA PŁASKIEGO KOLEKTORA SŁONECZNEGO

Zadaniem kolektora słonecznego jest pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego i wytwarzanie ciepła, które może być wykorzystane np. dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wspomagania ogrzewania budynku czy też podgrzewu wody basenowej. W warunkach naszego klimatu, zastosowanie mają głównie kolektory typu absorbującego, a nie skupiającego. Niezależnie od tego, czy jest to kolektor płaski, czy próżniowy, absorber pokrywany jest warstwą pochłaniającą promieniowanie zarówno bezpośrednie, jak i rozproszone.

Warunki pracy kolektora słonecznego stawiają przed nim wysokie wymagania wytrzymałościowe. Jest on bowiem narażony zarówno na wysokie wewnętrzne temperatury robocze, szczególnie w stanach stagnacji (braku odbioru ciepła), jak i niskie – ujemne temperatury zewnętrzne. Dodatkowo, warunki pracy kolektora słonecznego mogą ulegać gwałtownym zmianom, dlatego też norma określająca wymagania jakościowe dla kolektora słonecznego, przewiduje ich badanie pod kątem wytrzymałości na szoki termiczne wewnętrzne oraz zewnętrzne.

 

więcej »

0

(MC-serwis Marek Cygan)

2 lipca 2014

MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY KOLEKTORA SŁONECZNEGO

Kolektory słoneczne w warunkach naszego klimatu, są niemal w każdym przypadku przeznaczone do całorocznej pracy tak, aby uzyskać jak najkorzystniejszy efekt ekonomiczny – w szczególności jak najkrótszy okres zwrotu kosztów inwestycji. Dlatego też zalecenia dla ustawienia kolektorów słonecznych najczęściej opierają się na kompromisie – uwzględnieniu warunków występujących w ciągu całego roku pracy instalacji solarnej. Stosowanie układów dla zmiennego nachylenia i skierowania kolektora w ciągu dnia i całego roku jest bowiem nieuzasadnione ekonomicznie i najczęściej w ogóle niemożliwe ze względów czysto technicznych.

 

więcej »

0

(MC-serwis Marek Cygan)

2 lipca 2014

ZAMKNIĘTA, CZY OTWARTA KOMORA SPALANIA KOTŁA?

Spalanie każdego paliwa wymaga dostarczania powietrza. Przykładowo dla spalenia 1 m3 gazu ziemnego wymagane jest dostarczenie około 10 m3 powietrza. Powietrze jest dostarczane w standardowym wariancie do komory spalania kotła, wprost z jego otoczenia. Jest to więc tzw. eksploatacja zależna od powietrza wewnętrznego w budynku, które musi zarazem napływać do pomieszczenia zabudowy kotła przez otwór wentylacyjny lub poprzez nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej.

więcej »

0

  0   20 maja 2014

  0   20 maja 2014

  0   20 maja 2014

  0   20 maja 2014

  0   20 maja 2014

(MC-serwis Marek Cygan)

20 maja 2014

Firma MC-serwis Marek Cygan powstała w 2010 roku w Górze Kalwarii. Działamy głównie w powiecie piaseczyńskim, ale także na terenie całego Mazowsza. W toku naszej działalności wykonaliśmy szereg różnorodnych realizacji zarówno w obiektach prywatnych jak i komercyjnych. Specjalizujemy się w sprzedaży, doborze, serwisie oraz obsłudze urządzeń marki Vaillant. Dbając o najwyższy poziom obsługi stale podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc regularnie w szkoleniach organizowanych przez firmę Vaillant, której jesteśmy Instalatorem Autoryzowanym.

0