KIBO Przemysław Jakubczyk

13

Zdjęcie użytkownika

27
1
2

KIBO Przemysław Jakubczyk

  • ul. Szpitalna 25
  • 42-300 Myszków
  • 793698831

Udostępnij

6

Osoby i firmy

Specjalizujemy się w wykonywaniu posadzek samopoziomujących anhydrytowych i cementowych oraz tynków maszynowych. Kilkuletnia obecność na Polskim rynku, setki zrealizowanych inwestycji, szybka realizacja zleceń oraz doskonała jakość usług gwarantują, iż z efektu naszych prac będzie zadowolony każdy klient. Jesteśmy producentem posadzek anhydrytowych Thermo-floor szczególnie polecanych jako uzupełnienie systemów ogrzewania podłogowego.

Ostatnia aktywność

Zadawaj pytania, publikuj posty i zdjęcia użytkownikowi KIBO Przemysław Jakubczyk Zaloguj się lub Zarejestruj

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

28 sierpnia 2014

Zasady sezonowania i dosuszania podkładu w pomieszczeniachz ogrzewaniem tradycyjnym

Zasady sezonowania i dosuszania podkładu w pomieszczeniachz ogrzewaniem tradycyjnym

-W przypadku stosowania ogrzewania tradycyjnego (grzejniki na ścianach) temperatura oddziaływująca na okrytą powierzchnię jastrychu nie może przekraczać 40 st. Celsjusza,

- “Dosuszając pomieszczenia” zalecane jest rozpoczęcie ogrzewania od temperatury o 5 st.Celsjusza wyżej niż temperatura otoczenia i podnoszenie temperatury o 5 st. Celsjusza na dobę,

- Maksymalna temperatura czynnika grzewczego nie może przekraczać 50 st. Celsjusza, tak żeby temperatura oddziałująca na materiał podkładu podłogowego nie przekraczała 40 st. Celsjusza,

- Temperatura 50 st. Celsjusza jest temperaturą krytyczną dla podkładów na bazie anhydrytu, gdyż w tej temperaturze następuje dehydratacja gipsu i odparowanie wody a co za tym idzie skurcz materiału. Dodatkowo “przegrzany” materiał staje sie bardziej kruchy. 

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

28 sierpnia 2014

Wskazówki dotyczące naprawy ubytków powstałych w trakcie prac wykończeniowych

Wskazówki dotyczące naprawy ubytków powstałych w trakcie prac wykończeniowych 

 

Naprawa rys

We właściwie wykonanym jastrychu przy zachowanej minimalnej grubości oraz zalecanych pól dylatacyjnych powstanie otwartych rys jest niespotykane. Jeśli w wyniku niekorzystnych warunków twardnienia i nierównomiernego osuszania powstaną widoczne rysy, należy je naprawić stosując żywice epoksydowe o małej lepkości zgodnie z zaleceniami karty technicznej producenta żywicy. 

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

28 sierpnia 2014

Przygotowanie podłoża pod jastrych anhydrytowy

Przygotowanie podłoża pod jastrych anhydrytowy

 

Jedną z ważniejszych czynności przygotowawczych przed rozpoczęciem wylewania płynnego jastrychu jest kontrola podłoża po względem możliwości zastosowania produktu.

 

W przypadku wykonania wszystkich wersji jastrychu anhydrytowego każdorazowo należy spełnić poniższe warunki:

- Powierzchnia przeznaczona pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i odkurzona z lekkich zanieczyszczeń a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do mieszanki jastrychowej psując jej wygląd końcowy.

 

- Powierzchnia na której położona jest warstwa rozdzielcza musi zostać oczyszczona z zanieczyszczeń w celu uniknięcia uszkodzenia mechanicznego.

 

- Większe szczeliny i rysy należy uzupełnić w celu uzyskania w miarę równej grubości podkładu.

 

- Należy umocować piankę dylatacyjną w sposób umożliwiający swobodne jej odkształcenia się zalecana grubość pianki:

*d=>10 mm (dylatacja przyścienna)

*d=> 25 mm (dylatacja wokół słupów, kolumn itp.)

 

- Ułożenie styropianu należy wykonać w sposób ograniczający tworzenie się pustek przy ścianie, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy płytami styropianowymi wyeliminowanie “klawiszowania” pomiędzy płytami.

 

- Folię będącą warstwą rozdzielczą należy ułożyć bez zbędnych zagięć, fałd oraz zabezpieczyć jej krawędzie przed możliwością wpłynięcia pod nią cienkiej warstwy mieszanki (zaleca się wykonanie conajmniej 10 zakładek na stykach foli i sklejenie brzegow taśmą).

 

- Należy dokładnie dopasować folię w narożnikach na styku z pianką dylatacyjną.

 

- Należy wyeliminować źródła kapiącej wody ze stropu (dach nad stropem powinien być szczelny, a strop nad wylewanym poziomem szczelnie zabezpieczony folią ma to szczególne znaczenie w przypadku stropów z elementów prefabrykowanych).

 

- Należy zadbać, aby pomieszczenia były zabezpieczone przed przeciągiem (zamknięte okna, możliwość zamknięcia drzwi lub zasłonięcia otworów wejściowych kotarą, dyktą lub grubą folią).

 

- Budowa musi być zabezpieczona w źródło bieżącej wody (służącej do umycia “gruszki” betonomieszarki i pompy)

 

- Budowa powinna zadbać o przygotowanie mleczka lub specjalnego preparatu do nasmarowania rurociągu.

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

27 sierpnia 2014

Zasady zbrojenia przejść i miejsc szczególnie narażonych na spękania

Zasady zbrojenia przejść i miejsc szczególnie narażonych na spękania 

Prawidłowo wykonane dylatacje oraz przestrzeganie zasad poprawnej aplikacji i pielęgnacji twardniejącego podkładu zapewnia uzyskanie powierzchni bez pęknięć. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia niesprzyjających czynników w początkowym okresie twardnienia mieszanki, np. przeciąg, intensywne nasłonecznienie, przy nagromadzeniu naroży i przejść w bliskiej odległości zalecane jest zbrojenie miejsc szczególnie niebezpiecznych siatką z włókna szklanego o boku oczka min. 10 mm. Nie należy stosować siatek stalowych.

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

27 sierpnia 2014

Kształtowanie szczelin dylatacyjnych

Kształtowanie szczelin dylatacyjnych

Niektóre warunki praktyczno-budowlane mogą prowadzić do nadmiernych napięć odkształceniowych, w przypadku, których doradza się profilaktyczne zaplanowanie szczeliny dylatacyjnej również w płynnym jastrychu anhydrytowym.

 

Dotyczy to:

- pomieszczeń o skomplikowanych, nieregularnych kształtach,

- miejsc bezpośredniego kontaktu strefy ogrzewanej i nieogrzewanej,

- przejść pomiędzy pomieszczeniami.

 

Wszystkie szczeliny dylatacyjne jastrychu, muszą być poprowadzone przez całą grubość podkładu, aby spełniały swoją funkcję. Materiał spoinowy musi być ściśliwy (na conajmniej 5 mm), a jego grubość nie powinna być mniejsza niż 10 mm. Szczeliny należy dopasować do geometrii przestrzeni i kształtu okładziny.

 

Rodzaje szczelin 

Szczeliny dylatacyjne budowli

Wykonane są w nośnych elementach budynku. Te szczeliny muszą zostać zachowane i odzwierciedlone w jastrychu dokładnie w tym samym miejscu i tej samej szerokości.

 

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

26 sierpnia 2014

Uruchomienie ogrzewania podłogowego oraz zasady wygrzewania podkładu

Uruchomienie ogrzewania podłogowego oraz zasady wygrzewania podkładu:

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

26 sierpnia 2014

Układanie jednowarstwowe jastrychu

Układanie jednowarstwowe jastrychu

 

Jeżeli system ogrzewanie podłogowego jest ułożony i przymocowany do podłoża w sposób nie budzący wątpliwości co do możliwości wypłynięcia jego elementów na powierzchnię podkładu, wtedy można bez obaw jednorazowo wylewać wymaganą grubość jastrychu pamiętając o tym, aby zachować odpowiednią warstwę nad przewodami grzewczymi tzn.30-40 mm. 

więcej »

0

  0   ·  26 sierpnia 2014

-

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

26 sierpnia 2014

Jastrych na ogrzewaniu podłogowym- przygotowanie podłoża

Jastrych na ogrzewaniu podłogowym- przygotowanie podłoża 

 

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia przygotowana pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i odkurzona z lekkich zanieczyszczeń, a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do mieszanki jastrychowej psując jej wygląd końcowy.

 

1. Powierzchnia, na której położona jest warstwa pośrednia (rozdzielcza) musi zostać oczyszczona z zanieczyszczeń w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych. Większe szczeliny i rysy należy uzupełnić w celu uzyskania w miarę równej grubości podkładu. 

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

25 sierpnia 2014

Jastrych na ogrzewaniu podłogowym

Jastrych na ogrzewaniu podłogowym 

 

Opis zastosowania 

Jastrych ogrzewany jest jastrychem wykonanym na warstwie izolacyjnej w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Przy projektowaniu i wykonywaniu tego typu podłóg należy uwzględnić wiele szczegółów, umożliwiających uzyskanie dobrze funkcjonującego systemu ogrzewania podłogowego. Powinno się uwzględnić detale dotyczące konstrukcji, układania i eksploatacji systemu grzewczego. Jastrych ogrzewany musi spełnić wymagania dotyczące jastrychów wykonywanych na warstwie izolacyjnej. Elementy ogrzewania podłogowego powinny być “wtopione” w warstwę wylanego jastrychu. 

 

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

25 sierpnia 2014

Jastrych na warstwie izolacyjnej (jastrych pływający) - przygotowanie podłoża

Jastrych na warstwie izolacyjnej (jastrych pływający) - przygotowanie podłoża

 

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia przygotowana pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i odkurzona z lekkich zanieczyszczeń, a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do mieszanki jastrychowej psując jej wygląd końcowy.

 

1. Powierzchnia na której jest położona warstwa pośrednia (rozdzielcza) musi zostać oczyszczona z zanieczyszceń w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych. Większe szczeliny i rysy należy uzupełniać w celu uzyskania w miarę równej grubości podkładu.

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

25 sierpnia 2014

Jastrych na warstwie izolacyjnej (jastrych pływający)

Jastrych na warstwie izolacyjnej (jastrych pływający)

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

22 sierpnia 2014

Jastrych na warstwie pośredniej

Jastrych na warstwie pośredniej przygotowanie podłoża

Powierzchnia przygotowana pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i odkurzona z lekkich zanieczyszczeń, a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do mieszanki jastrychowej psując jej wygląd końcowy.

 

1. Powierzchnia, na której położona jest warstwa pośrednia (rozdzielcza) musi zostać oczyszczona z zanieczyszczeń w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych. Większe szczeliny i rysy należy uzupełnić w celu uzyskania w miarę równej grubości podkładu. 

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

22 sierpnia 2014

Zalety oraz zastosowanie wylewki anhydrytowej

Zalety oraz zastosowanie wylewki anhydrytowej

-idealne uzupełnienie podłogowych systemów grzewczych. Jako płynny jastrych zapewnia wymierną oszczędność energii wynikającą z wysokiego współczynnika przenikania ciepła 2,0 [W/(m2K)] oraz ścisłego przylegania masy posadzkowej do rurki grzejnej.

-możliwość uzyskania niemal idealnie równej i gładkiej powierzchni.

-grubość całkowita wylewki może być znacząco mniejsza, w stosunku do metod tradycyjnych i wynosi od 2 cm do 5,5 cm.

-krótki czas realizacji całej inwestycji. W zależności od projektu osiągamy wydajność ponad 1000 m2 dziennie, a wykonanie posadzki w domku jednorodzinnym o powierzchni ok. 150 m2 zajmuje 2 - 3 godziny od chwili przyjazdu.

brak odpadów, materiał jest dozowany i mieszany bezpośrednio na budowie, toteż zużywa się go dokładnie tyle ile potrzeba.

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

21 sierpnia 2014

Jastrych na warstwie pośredniej

Jastrych na warstwie pośredniej

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

21 sierpnia 2014

Wersje wykonania podkładów z płynnego jastrychu anhydrytowego

Wersje wykonania podkładów z płynnego jastrychu anhydrytowego

więcej »

0

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

16 czerwca 2014

JASTRYCH ANHYDRYTOWY NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Ogrzewanie podłogowe jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w budownictwie ze względu na walory estetyczne i ekonomiczne.

 

Mając na uwadze efektywność tego systemu grzewczego, należy przestrzegać kilku zasad. Najważniejszą z nich jest zastosowanie odpowiednich materiałów, by uzyskać podłogę, która będzie pełniła rolę grzejnika o zakładanych, najwyższych parametrach.

Rurki grzejne przykrywa się warstwą wylewki - zwaną jastrychami. Należy pamiętać, że im warstwa ta będzie miała mniejszy opór przewodzenia i będzie cieńsza - tym szybciej i więcej przekaże ciepła.

Opór przewodzenia ciepła, w metodach tradycyjnych (cementowych) wynika z istnienia pustek powietrznych w masie posadzkowej, spowodowanych nieścisłym doleganiem wylewki do rurek grzejnych.

 

więcej »

0

  0   28 kwietnia 2014

  1   28 kwietnia 2014

  0   15 kwietnia 2014

  0   15 kwietnia 2014

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

15 kwietnia 2014

Zdjęcia z realizacji wykonania posadzki anhydrytowej samopoziomującej

1

podoba się to.

  0   ·  12 maja 2014

Witam! Jaki jest koszt wykonania tego typu posadzki?

  0   ·  12 maja 2014

Dołączam się do pytania wyżej i chciałabym zapytać jak długo trwa wykonanie takiej posadzki?

  0   ·  20 maja 2014

Witam, koszt to ok 40zł/m2. Dokładny koszt możliwy jest do wycenienia po obejrzeniu budowy. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. tel.793698831

  0   15 kwietnia 2014

(KIBO Przemysław Jakubczyk)

9 kwietnia 2014

Specjalizujemy się w wykonywaniu posadzek samopoziomujących anhydrytowych i cementowych oraz tynków maszynowych. Kilkuletnia obecność na Polskim rynku, setki zrealizowanych inwestycji, szybka realizacja zleceń oraz doskonała jakość usług gwarantują, iż z efektu naszych prac będzie zadowolony każdy klient. Jesteśmy głównym autoryzowanym wykonawcą posadzek firmy WOLPLAN na terenie śląska, małopolski oraz w województwie łódzkim.

0