(Extradom)

7 listopada 2013

Wniosek o pozwolenie na budowę - podpowiadam jakie dokumenty musicie do niego dołączyć.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 

1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami.

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Decyzję o warunkach zabudowy / wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich.

5. Warunki techniczne dostawy mediów.

6. Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana).

7. W przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych lub  terenach zamkniętych potrzebne będzie postanowienie właściwego organu administracji Architektoniczno-Budowlanej.

 

Foto. http://sebastian.extradom.pl/galeria.aspx 

0