(ETG-SYSTEM)

29 lipca 2014

Zasada działania pompy ciepła

Zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym służącym ogrzewaniu domu i przygotowywaniu ciepłej wody użytkowej. Energię potrzebną do wytwarzania ciepła pompa pobiera z niewyczerpalnych i co najważniejsze darmowych źródeł takich jak: powietrze, grunt, woda zwanych dolnymi źródłami ciepła. Pompa ciepła przekształca energię pobraną z dolnego źródła w ciepło przekazując je do źródła górnego.

Zasada działania pompy ciepła jest bardzo zbliżona do działania lodówki, tyle, że układ jest odwrócony. Lodówka pobiera ciepło ze swojego wnętrza i odprowadza je na zewnątrz. Pompa ciepła natomiast pobierając nieznaczne ilości energii elektrycznej tłoczy ciepło z otoczenia do budynku.

W instalacjach z pompą ciepła wyróżniamy trzy obiegi: 

-Dolne źródło ciepła, a więc otoczenie z którego pobieramy energię                               -Wewnętrzny obieg chłodniczy pompy ciepła

-Górne źródło ciepła czyli instalacja grzewcza budynku.

Czynnik obiegu dolnego źródła odbiera energię cieplną z gruntu, powietrza lub wody. Następnie w parowniku pompy ciepła czynnik dolnego źródła oddaje ciepło czynnikowi chłodniczemu obiegu wewnętrznego pompy ciepła. Czynnik chłodniczy wrze i odparowując staje się gazem. Sprężarka spręża „napływający” do niej gaz. Proces ten podnosi temperaturę dzięki czemu możliwe jest przekazanie energii w skraplaczu do systemu instalacji wewnętrznej budynku. Skroplony i schłodzony w skraplaczu gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła i proces zaczyna się ponownie. 

 

0

  0   ·  29 lipca 2014

😃