(Elektrotermia-Elmix)

18 czerwca 2014

ZABEZPIECZENIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Elektryczne systemy ochrony przed śniegiem i lodem zapobiegają zamarzaniu w nich wody, a tym samym nie powstają uszkodzenia rynien, elewacji ścian oraz nie ma zagrożenia od wiszących sopli lodowych. Straty ponoszone z powodu takich uszkodzeń przewyższają nakłady na instalację grzewczą.

 

Po takim widoku decyzja jest tylko jedna - montować instalację

 

Idea systemu polega na układaniu w rynnach i rurach spustowych odpowiednio dobranych przewodów grzejnych. Stosujemy przewody posiadające powłokę odporną na działanie promieni UV:

- przewody stałooporowe,

- samoregulujące przewody grzejne.

 

Dobór mocy zależy od położenia obiektu w określonej strefie klimatycznej, a także od wymiarów geometrycznych rynien i rur spustowych. 

 

   

Ułożenie przewodu grzejnego w rynnie i rurze spustowej

0