(ETG-SYSTEM)

29 lipca 2014

Kotły z zamkniętą i otwartą komorą spalania

Kotły z zamkniętą i otwartą komorą spalania 

Kotły kondensacyjne z racji zastosowanej w nich technologii odzysku energii ze spalin występują wyłącznie z zamkniętą komorą spalania.Kotły tradycyjne produkowane są w dwóch opcjach: z otwartą lub zamkniętą komorą spalania. 

Kotły z otwartą komorą spalania świeże powietrze potrzebne w procesie spalania pobierają z pomieszczenia w którym są zamontowane. Niesie to za sobą określone wytyczne odnośnie kotłowni w której są instalowane. 

Kotły z zamknięta komorą spalania czerpią powietrze do spalania z zewnątrz. Spaliny powstałe w wyniku spalania gazu również nie mają styczności z powietrzem w pomieszczeniu. Przepływ powietrza i spalin w przewodzie powietrzno-spalinowym wymuszony jest przez wentylator. Rozwiązanie to umożliwia umieszczenie kotła w dowolnym pomieszczeniu przy zachowaniu minimalnej wymaganej kubatury posiadającym wentylację grawitacyjną.

0