(Elektrotermia-Elmix)

18 czerwca 2014

TERMOWIZJA

Termografia (termowizja) to metoda bezkontaktowego obrazowania temperatury budynków i urządzeń za pomocą termogramów. Jednocześnie tą technologię można wykorzystać wszędzie tam, gdzie jakość produktu czy usługi, zależy od tego, w jakim procencie tracimy założoną temperaturę procesową.

 

 

- Przy przepływie różnego rodzaju mediów w rurociągach mamy założoną temperaturę czynnika, ale gdy w wyniku błędów w izolacji termicznej rurociągu nie możemy jej utrzymać - PONOSIMY STRATY!

 

- Wykorzystując różnego rodzaju komory grzewcze (suszarnie, piece lakiernicze, itp.) przy złej izolacji termicznej, gdy temperatura "wychodzi na zewnątrz" - PONOSIMY STRATY!

 

- Jeśli wynikną rozszczelnienia np. podziemnej instalacji c.o. ,c.w.u. występują wycieki - PONOSIMY STRATY!

 

- W budownictwie przy błędach wykonawczych  (mostki termiczne) - PONOSIMY STRATY!

 

 

- W energetyce silnoprądowej - zła jakość połączeń elektrycznych powoduje ich grzanie, co w efekcie prowadzi do awarii - PONOSIMY STRATY!

 

Termowizję wykorzystuje się również do trasowania przebiegów rurociągów, przewodów zasilających, przewodów grzejnych ogrzewania podłogowego, które to elementy mogły by zostać narażone na uszkodzenie podczas przeprowadzanych różnego rodzaju prac modernizacyjnych, takich jak np. wiercenie lub kucie w miejscach ich ułożenia.

 

 

 

Dzięki technologii termowizyjnej możemy w sposób precyzyjny określić miejsca uszkodzeń np. ogrzewań podłogowych wodnych lub elektrycznych czy wycieków różnych mediów z rurociągów niewidocznych gołym okiem, bo umieszczonych np. w murach lub glebie - co skutecznie skraca czas pracy i minimalizuje ilość zniszczeń związanych z prowadzonymi robotami naprawczymi.

0