2 czerwca 2012

Maj 2012

Na maj 2012 zaplanowano i zrealizowano następujące prace: przyłącz sieci wodociągowej, projekt instalacji elektrycznej, uziemienie- bednarka, połączenie odpływu z rynien dachowych i wiaty do głównego odpływu, ustalenie położenia przydomowej oczyszczalni ścieków, reklamacja okien, rolet zewnętrznych i bramy garażowej, położenie rur drenażowych ok 20m wzdłuż wykopu wodociągowego (zbyt duża ilość wody gruntowej), przekop pod instalację elektryczną do bramy wjazdowej sąsiada, przygotowanie wypustów do podłączenia przydomowej oczyszczalni ścieków, przeniesienie garażu blaszanego z posesji sąsiada na teren działki, zakończono utwardzanie tarasu, wykonano szereg innych prac porządkowych i organizacyjnych, przeprowadzono konsultacje ze specjalistami odnośnie najlepszych rozwiązań w funkcjonowaniu układów i instalacji, zlecono wykonanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz instalacji zbiornika (koszt ok 9000zł). Koszty robót wraz z materiałem wyniosły ok 4500zł. Na terenie budowy zainstalowano znaki: TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY, ZAKAZ PALENIA, WYJŚCIE EWAKUACYJNE, GAŚNICA, zakupiono także oznaczenia na GŁÓWNY ZAWÓR WODY, GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU, APTECZKA. zakupiono również kosze na śmieci z podziałem na segregację odpadów (plastik, szkło, metal, pozostałe), zakupiono zapas wody na dalsze prace budowlane.

 

reklamacje: reklamacje dotyczyły wszystkich rolet zewnątrznych, które zostały zamontowane w sposób nieprofesjonalny. Również wszystkie okna wymagały regulacji. Kilka okien miało braki w wypełnieniu pianką oraz wadliwe uszczelki. Wszystkie okna balkonowe nie otwierały sie płynnie a z wewnątrz widać było prześwity światła. Okna balkonowe nie zamykały się w górnej części, wadliwe zawiasy, okno gabinet uszczelka niedbale nachodzi na szybę, okno- drzwi taras zamocowane tylko na 2 zawiasach zamiast na 4! Brama garażowa z ubytkami śrób mocujących, śruby przykręcone pod kątem, brak rygla mocującego, brak trzeciego wspornika mocującego szynę.

0